Các loại vải thường thấy trong ngành thời trang Việt Nam xuất khẩu

Để một bản vẽ thiết kế đẹp trở thành siêu phẩm thời trang Việt Nam xuất khẩu thì có một khâu bắt buộc phải thông qua đó là lựa chọn vải phù hợp. Chỉ cần sai 1 li chọn loại vải không hợp là tác phẩm có thể coi như bỏ đi vì mỗi loại vải đều có một đặc tính rất riêng biệt.