Bên cạnh các dịch vụ về may mặc, Công ty thời trang Nam Linh cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu họ có các nhu cầu phát sinh. Cụ thể là các nhu cầu về các loại phụ kiện ngành may.

Nam Linh tiến hành hoạt động này nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng dù là nhỏ nhất. Các khách hàng có nhu cầu về nguyên phụ liệu ngành may mặc sẽ được tư vấn các chính sách và được hỗ trợ nhập các nguyên phụ liệu ngành may.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.